1 april nieuwe Wet KOA

Casino licenties en vergunningen

Aanstaande donderdag is het 1 april 2021, dit betekend dat de nieuwe Wet KOA vanaf dat moment ingaat. De afkorting KOA staat voor Kansspelen Op Afstand. Vanaf donderdag neemt de Kansspelautoriteit vergunningen aan voor online casino’s die de Nederlandse markt willen betreden.

Op 1 oktober 2021 opent officieel de Nederlandse markt voor online kansspelen. Vanaf deze datum mag een aanbieder van online kansspelen met een licentie de Nederlandse markt betreden. Op dit moment is het ook als speler nog niet toegestaan om te spelen in een online casino. Daarnaast zijn aanbieders van online kansspelen die zich actief richten op de Nederlandse speler strafbaar, dergelijke aanbieders lopen het risico op hoge boetes.

Uiteindelijk is de doelstelling van de Kansspelautoriteit dat minimaal 80% van de Nederlanders die online gokken, dit doen bij een legale aanbieder. Vanaf 1 oktober 2021 kun je op deze website de beste online casino’s vinden met een licentie.

Hoeveel online casino’s kunnen we verwachten in Nederland?

Vanaf 1 april 2021 krijgt de Kansspelautoriteit het extra druk. Er komen een groot aantal vergunningsaanvragen binnen die getoetst moeten worden aan de uitgebreide beleidsregels van de Kansspelautoriteit. Natuurlijk is deze toezichthoudende instantie al jaren bezig om zich voor te bereiden op dit moment.

De verwachting is dat de 1e ronde ongeveer 40 partijen een vergunningsaanvraag zullen doen bij de Kansspelautoriteit. De kosten voor een aanvraag zijn €48.000, het is dan natuurlijk nog niet zeker of deze licentie ook wordt uitgegeven. Op het moment dat de vergunning niet wordt uitgeven dan vindt er geen restitutie plaats.

Er wordt niet alleen getoetst op de vooraf gestelde eisen, maar er wordt ook gekeken naar het verleden van het bedrijf. Heeft het bedrijf bijvoorbeeld eerder met een online casino de Nederlandse markt bediend zonder vergunning? Daarnaast zijn er een behoorlijke lijst aan eisen waar het bedrijf aan moet voldoen. Ook wordt er kitsch gekeken naar geldstromen, financiële draagkracht, software en het spelsysteem. Er is extra aandacht voor de bescherming van minderjarige spelers en voorkoming van een gokverslaving.

Regulering van de Nederlandse markt van online kansspelen

De regulering van de Nederlandse markt van online kansspelen is niet iets van de laatste jaren. Sinds 2012 zijn er al plannen voor de Wet KOA (Kansspelen op Afstand). In 2014 is het wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. Het heeft lang geduurd voordat de Wet daadwerkelijk in werking is getreden. Vanaf donderdag (1 april 2021) treedt de nieuwe Wet KOA officieel in werking.

Door de regulering van de Nederlandse casino markt kunnen de risico’s van online kansspelen beter worden afdekt. In het huidige illegale aanbod is deze toezicht minimaal aanwezig. Door de invoering van een systeem met vergunningen wordt het ook eenvoudiger voor de Kansspelautoriteit om te handhaven op het illegale aanbod van online kansspelen. Eén van de methodes om illegale aanbieders aan te pakken is direct in de portemonnee, via boetes of via de betalingsdienstverleners. Daarnaast zijn er vele internationale samenwerkingen met andere overheden en toezichthoudende instanties die de aanpak van het illegale circuit vereenvoudigen.

Kanalisatie en bescherming van de speler

De doelstelling van de Kansspelautoriteit is om een kanalisatiegraad te behalen van 80%. Hiermee wordt bedoeld dat 80% van de Nederlandse online gokkers bij een gereguleerde aanbieder spelen.

De bescherming van de speler is hierin een belangrijk speerpunt. Ieder online casino of fysiek casino moet straks een werkende verbinding hebben met CRUKS, dit staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Dit systeem wordt gebruikt om probleemspelers de mogelijk te geven om zichzelf vrijwillig uit te sluiten. Daarnaast is er ook een onvrijwillige uitsluiting mogelijk, als de speler problematisch speelgedrag vertoond. Natuurlijk is dit systeem ontwikkeld met een grote zorg voor de bescherming van persoonsgegevens.

De nieuwe Wet KOA moet vanaf 1 april 2021 een beter gereguleerde markt van online kansspelen tot stand brengen met een focus op een betere bescherming van de kwetsbare speler. Bekijk het actuele aanbod met legale online casino’s.