Advies Raad van State: ‘Uitwerking reclameverbod moet beter toegelicht’

Raad van State

05-01-2022 – Het kabinet en dus ook minister Weerwind van Rechtsbescherming moet de uitwerking van het reclameverbod voor online gokbedrijven beter uitwerken. Op dit moment zijn een aantal uitwerkingen in de wet die het reclameverbod mogelijk moet maken nog onvoldoende toegelicht. Dat stelt de Raad van State in haar laatste advies. Het kabinet wilde eigenlijk een verbod op ongerichte reclames voor hoog-risico kansspelen invoeren op 1 januari. Maar het kabinet kreeg de wet niet op tijd klaar. Het advies van de Raad van State is een nieuwe tegenslag voor de regering. De regering moet volgens het adviesorgaan eerst de wet beter toelichten.

Een wet invoeren doe je niet zomaar

De wet die ongerichte reclame voor hoog-risico kansspelen moet verbieden, is nog steeds niet ingegaan. Dat terwijl het kabinet er al een lange tijd mee bezig is. Een wet invoeren doe je niet zomaar. Zo werd de wet afgelopen zomer ter consultatie aangeboden. De partijen die met de wet te maken zouden krijgen, mochten hun mening over het wetsvoorstel geven. Het ontwerpbesluit werd ook nog voorgelegd aan de Raad van State, zo stelde minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66). De bedoeling was dat de wet op 1 januari in zou gaan. Nu lijkt het erop dat het verbod in maart in moet gaan.

Beter toelichten

Maar of die deadline wel gehaald zal worden, is nog maar zeer de vraag. Want zoals de wet nu is omschreven, is de toelichting ervan onvoldoende. De overheid wil ‘kwetsbare groepen beschermen’ tegen ongerichte rokreclames. Maar de Raad van State zegt dat de regering nog niet weet wat precies de effecten van de reclames zijn. Eerder zeiden andere betrokkenen, zoals de directeur van de Nederlandse Loterij, al dat het kabinet die effecten niet kende. De partijen willen van het kabinet zien dat er minder op emotie wordt besloten en meer op basis van data – die er nog niet is.

Volgens de Raad van State is ook niet duidelijk of het legaliseren van het online gokken ook geleid heeft tot meer deelnemers. Onderzoek van Ipsos wees eerder uit dat er niet meer deelnemers aan online kansspelen zijn. Dat is tegenstrijdig met het onderzoek van onderzoeksbureau Kantar, dat later verscheen. Daaruit bleek dat juist meer Nederlanders online gokken nu dat legaal is.

Dit gaat er veranderen

De nieuwe wet – die volgens de minister op 1 maart in zou moeten gaan – maakt het onmogelijk om nog langer reclame te maken voor online gokken op de radio en televisie, in kranten en tijdschriften en bijvoorbeeld in bushokjes. Wel blijft het toegestaan om reclame te maken op het internet voor online gokken. Daar worden dan wel strenge voorwaarden aan verboden. Gokreclames mogen wel er ‘verzekerd kan worden dat kwetsbare personen niet door de reclameactiviteiten worden bereikt.’

Ook op die zin heeft de Raad van State kritiek. Eerder vonden ook betrokken partijen deze omschrijving te vaag. Want van ‘verzekeren’ is er geen sprake, zo stelden te partijen. De gokbedrijven weten namelijk nooit helemaal zeker of iemand een gokverslaving heeft of dat diegene minderjarig is. Het advies van de Raad van State luidt dan ook dat het zinsdeel wordt vervangen met ‘aantoonbare maatregelen getroffen’ in plaats van ‘verzekeringen.’

Wat is precies het probleem van de RvS?

De Raad van State heeft dus een aantal problemen met het ontwerpbesluit. Zo wil de RvS weten of het gaat om een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting. Daarbij wil het adviesorgaan weten of het erom gaat dat de aanbieder zichtbare maatregelen moet nemen, of dat alleen het resultaat telt. Ook in nog niet duidelijk welke maatregelen de wet dan precies bedoelt. Om deze reden heeft de minister nog enig sleutelwerk aan het besluit te doen.