Kansspelautoriteit (KSA)

De Kansspelautoriteit is in het leven geroepen door de Nederlandse overheid om toezicht te houden op kansspelen. Het gaat hier om allerlei soorten
kansspelen 
zoals loterijen, sportweddenschappen, speelautomaten en (online) casino’s. De Kansspelautoriteit afgekort KSA, voert zelfstandig beleid uit in opdracht van de minister van Rechtsbescherming. Sinds April 2021 is de nieuwe Wet kansspelen op afstand van kracht, deze wet gaat de markt van online kansspelen reguleren, hierover later meer in dit artikel. Als casinospeler zal je eigenlijk nooit te maken krijgen met de Kansspelautoriteit, maar natuurlijk wel met de regels die gelden in Nederland.

Kansspelautoriteit

Wat doet de Kansspelautoriteit?

De Kansspelautoriteit heeft een aantal hoofdtaken, zoals het reguleren van kansspelen, beschermen van de speler, voorkomen van kansspelverslaving en het bestrijden van illegaliteit. Deze KSA heeft verder geen waardeoordeel over het deelnemen aan kansspelen, dit bestuursorgaan zorgt er echter wel voor dat het veilig en eerlijk gebeurd.

Het reguleren van kansspelen doet de Kansspelautoriteit door vergunningen uit te geven aan aanbieders van kansspelen als zij voldoen aan de vooraf gestelde eisen. De eisen zijn gebaseerd op de Nederlandse wetgeving. Als een aanbieder een kansspelvergunning heeft verkregen, dan wordt deze vergunning vervolgens ook actief gecontroleerd door de Kansspelautoriteit. Er wordt dan gecontroleerd of deze aanbieder nog steeds voldoet aan de wetgeving. Als dit niet zo is, kan er boete worden opgelegd of de vergunning kan worden ingetrokken.

De Kansspelautoriteit zet zich ook in om houders van een vergunning bewust te maken van de zorgplicht die zij hebben ten opzichte van de speler van (online) kansspelen. De risico’s van een kansspel moeten duidelijk gecommuniceerd worden naar de speler, daarnaast moet er voorkomen worden dat een speler verslaafd raakt.

Een andere belangrijke taak van de Kansspelautoriteit is om voorlichting te geven aan gemeenten en burgers, op het moment dat zij vragen hebben over kansspelen en de interpretaties van de wet. Meer informatie is te vinden op de website van de Kansspelautoriteit.

KOA (Wet Kansspelen op afstand)

De Wet Kansspelen op afstand, afgekort KOA is de nieuwe wetgeving die per 1 april 2021 is ingegaan. Deze nieuwe wetgeving moet de markt van online kansspelen gaan reguleren. In de huidige kansspelwet die dateert uit 1964, bestond er natuurlijk nog geen internet. Er was dus een behoefte voor een nieuwe wetgeving die ook online kansspelen omvatten. Op dit moment is het nog niet toegestaan om een gokje te wagen in een online casino. De Wet Kansspelen op afstand moet duidelijke voorwaarden scheppen wat wel en niet is toegestaan op het gebied van online kansspelen. Vanaf 1 oktober 2021 moet het mogelijk worden voor Nederlanders om legaal te spelen in een online casino met een Nederlandse vergunning. De belangrijke taak van de Kansspelautoriteit is om deze wet te interpreteren en vergunningen uit te geven aan aanbieders die voldoen aan deze KOA.

Om een vergunning aan te vragen moet een aanbieder een groot aantal documenten aanleveren, zodat gecontroleerd kan worden of de aanbieder voldoet. Een aanvraag voor een vergunning om Kansspelen op afstand aan te bieden kost € 48.000, dit geld wordt echter niet terugbetaald als een aanbieder niet voldoet.

Belangrijke eisen waar een aanbieder aan moet voldoen zijn integriteit, continuïteit, betaaltransacties, bankgarantie, afgescheiden spelerstegoeden via stichting derdengelden, financiële zekerheid, Wwft. Een aanbieder moet ook een werkende verbinding kunnen realiseren met Centraal register uitsluiting kansspelen (CRUKS), hierover later meer. Daarnaast moet er vanuit de aanbieder een duidelijk intern toezicht zijn, het spelsysteem moet bijvoorbeeld gegarandeerd veilig en eerlijk zijn. Ook zijn er regels voor reclame en verslavingspreventie.

Het aanvragen van een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen is dus niet bedoeld voor kleine ondernemers. Om te voldoen aan de gestelde eisen moet je als bedrijf echt alles heel goed op orde hebben. Maar dit is wat ons betreft alleen maar positief, zo blijven er enkel eerlijke en betrouwbare aanbieders van online kansspelen over die zich op de Nederlandse markt richten. Voor jouw speler betekend dit dat het eenvoudiger wordt om een goede aanbieder te kiezen.

Misschien denk je, wat houdt een aanbieder van online kansspelen tegen om zich toch op de Nederlandse markt te richten zonder licentie? Het antwoord is simpel, er worden hoge boetes uitgedeeld aan aanbieders van online kansspelen die zich op de Nederlandse speler richten, zonder dat zij een licentie hebben van de Kansspelautoriteit. Als dit nog niet genoeg is, heeft de KSA ook een memoranda of understanding (MoU) afgesproken met een aantal landen waaronder het eiland Malta. Dit eiland vervult een belangrijke rol op het gebied van licenties en toezicht voor aanbieders van online kansspelen die zich richten op de Europese markt.

In deze afspraken is vastgelegd dat er informatie wordt gedeeld op het moment dat bijvoorbeeld een online casino zich richt op de Nederlandse speler, zonder dat deze aanbieder een licentie heeft. Dit kan gevolgen hebben voor andere licenties die het online casino wel in bezit heeft. In dit geval wordt er bijvoorbeeld contact gezocht met de MGA Malta Gaming Authority. Hierin wordt aangegeven dat deze aanbieder de Nederlandse wet overtreedt, dit kan weer gevolgen hebben voor de licentie die deze aanbieder wel heeft bij de MGA Malta Gaming Authority. Dit zou genoeg moeten zijn om de meeste illegale aanbieders van online kansspelen te weren in Nederland.

CRUKS (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen)

CRUKS staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, in de Wet Kansspelen op afstand is bepaald dat er een dergelijk register komt om kansspelverslaving tegen te gaan. Dit centrale systeem geldt echter niet alleen voor aanbieders van online kansspelen, ook de automatenhallen en fysieke casino’s moeten aangesloten worden op het CRUKS systeem.

De taak van de Kansspelautoriteit is om dit register te beheren. Natuurlijk gaat de KSA met veel nauwkeurigheid om met deze persoonsgegevens, deze data is alleen in te zien door een aantal speciaal geautoriseerde medewerkers van de Kansspelautoriteit. De aanbieder van (online) kansspelen of andere personen kunnen niet bij jouw persoonsgegevens.

Als een consument inlogt in het online casino of een automatenhal binnenloopt om zich aan te melden wordt de consument gecontroleerd in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Dit systeem geeft een melding of er een hit is of no hit. Met andere woorden, sta jij als consument in het CRUKS of niet. Als je niet in het register staat krijg je toegang tot het online casino of de automatenhal. Als je wel in het register staat is de aanbieder verplicht om je de toegang te ontzeggen. Het CRUKS systeem is in het leven geroepen om consumenten te beschermen als zij risicovol speelgedrag vertonen dat kan duiden op een kansspelverslaving. Meer informatie over Cruks

Inschrijven in CRUKS?

Ga naar de website van CRUKS.