KSA publiceert monitoringsrapportage online kansspelen 2023

Monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2023

27-04-2023 – Gisteren is het meest recente monitoringsrapportage online kansspelen van de Kansspelautoriteit gepubliceerd. Uit dit monitoringsrapportage komen de volgende cijfers: In 2022 hebben maar liefst 762.000 Nederlanders minstens één keer een gokje gewaagd op het internet. Er is in deze periode totaal voor €1,08 miljard aan inzetten gedaan. De meeste mensen (92%) gokken alleen bij legale aanbieders. Bij de nieuwe gokkers sinds legalisering is dat percentage zelfs 98%.

Inzicht in de Nederlandse goksector

Het rapport biedt belangrijke inzichten in de Nederlandse goksector en is het vierde rapport in deze reeks. Het bevat informatie over de stand van zaken op 31 januari 2023. Het aantal vergunninghouders bedraagt momenteel 23, waarvan 20 websites exploiteren. De drie resterende vergunningen (Tonybet, JOI Limited I en JOI Limited II) zijn nog niet live. Novamedia, de voormalige vierde vergunninghouder, besloot in maart 2023 hun vergunning in te leveren bij de Kansspelautoriteit omdat de huidige markt ongeschikt bleek voor fondsenwerving.

Aantal vergunningen online kansspelen

Speelgedrag van Nederlandse gokkers

Speelgedrag van Nederlandse spelers werd aan nader onderzoek onderworpen. In juli 2022 verloren ze ongeveer €153 per account en over het gehele jaar was dit gemiddeld €143. Dit zou kunnen komen door minder verlies bij jongvolwassenen. De Kansspelautoriteit berekende ook een gemiddeld bedrag van €310 per actieve gokker per maand in 2022. Het WK voetbal had geen invloed op dit resultaat.

BSR bruto spelresultaat per gebruikt account

De kanalisatiegraad van 80% bij legale aanbieders van online kansspelen was een doelstelling van de wet Kansspelen op afstand. Op dit moment is de kanalisatiegraad 92%. Het aantal bezoekers bij legale aanbieders is sinds legalisering dus sterk toegenomen. Onderzoek wijst uit dat de hoge kanalisatiegraad vooral te danken is aan nieuwe spelers die nog niet gokten voor de legalisering.

Webverkeer wordt ook geanalyseerd door de Kansspelautoriteit. In de zomer van 2022 werd er minder tijd besteed op legale goksites, terwijl illegale sites daar geen hinder van ondervonden. Dit kan worden veroorzaakt door een gebrek aan sportweddenschappen op illegale goksites. Na de zomer nam de duur van gokactiviteit weer toe.

Verdeling spelers over legale en illegale websites

Spelersaantallen

Spelersaantallen en accounts zijn bepalend voor de omvang van een markt. In juli 2022 waren er 1,3 miljoen spelersaccounts in Nederland, met name vanwege het WK voetbal. In januari 2023 groeide het aantal naar 2,1 miljoen accounts, wat een toename van 158% is ten opzichte van januari 2022. Er waren in januari 2023 859.000 actieve accounts, een stijging van 76% ten opzichte van een jaar eerder. Jongvolwassenen zijn oververtegenwoordigd in het aantal accounts. Volgens de Kansspelautoriteit gokten 762.000 Nederlanders minimaal één keer online in 2022. Opmerkelijk genoeg heeft het overgrote deel van de gokkers slechts één account. Bijna een op de vijf spelers heeft een account bij minimaal vier legale goksites.

Aantal spelersaccounts goksites

Het BSR (brutospelresultaat)

Het BSR (bruto spelresultaat) is nog steeds de meest gebruikte methode om de omvang van de Nederlandse kansspelmarkt te bepalen. Voor de legale online kansspelmarkt bedroeg het BSR €1,08 miljard in 2022, wat lager is dan de schatting van H2 Gambling Capital in november 2022 (€1,22 miljard). Na een stijging in de eerste maanden na de opening van de markt, daalde het BSR per maand in de daaropvolgende maanden. De maanden voorafgaand aan het WK voetbal in september 2022 zorgden echter voor een opleving, toen meer omzet werd gedraaid (€90 miljoen in januari 2022).

BSR brutospelresultaat vergunninghouders kansspelen op afstand

De legale online casino’s hebben een stijging van 37% gezien in hun bruto spelresultaat in januari 2023, wat neerkomt op €123 miljoen. Hoewel deze groei niet wordt verwacht op de lange termijn, heeft dezelfde leeftijdsgroep van jongvolwassenen goed bijgedragen aan het totale BSR van €102 miljoen in 2022. Het merendeel van de omzet (72%) was afkomstig van casinospellen, terwijl sportweddenschappen meer fluctueerden vanwege de sportkalender van 2022. Het marktaandeel van de drie grootste aanbieders was tussen de 55% en 65%.

Bron: Rapportage Kansspelautoriteit