Ksa waarschuwt alle online casino’s voor laksheid Wwft

Kansspelautoriteit

05-05-2022 – De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft alle Nederlandse online casino’s met een vergunning op de vingers getikt omdat ze te weinig doen aan het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Daarvoor is een wet opgesteld, de Wwft. Maar geen van de casino’s doet genoeg moeite om die wet ook echt na te leven. Twee casino’s van wie de namen niet bekend zijn maakten het zo bont, dat de Ksa besloot om een nader onderzoek in te stellen.

Wwft en online casino’s

In principe zijn de vergunningen van de online casino’s in orde. Om aan zo’n vergunning te komen, moeten de spelaanbieders voldoen aan veel strenge eisen. Maar vaak wordt gedacht dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) alleen geldt voor financiële instellingen zoals kredietverstrekkers en banken. Dat is zeker niet het geval, want ook online casino’s moeten zich aan deze wet houden. Toch blijkt uit onderzoek van de toezichthouder dat geen enkel casino voldoet aan alle eisen die de wet stelt.

Dat terwijl het wel belangrijk is dat legale online casino’s weten waar het geld vandaan komt waar hun klanten mee gokken. Dat betekent dat altijd duidelijk moet zijn dat het geld legaal verdiend is en bijvoorbeeld niet is verkregen uit een misdrijf. Anders is het immers mogelijk dat spelers illegaal geld inzetten en dit door dit uit te laten keren bij het online casino weer wit laten wassen. Bovendien is er nog een andere reden waarom de online casino’s zich aan de wet moeten houden. Het voorkomt matchfixing; het moedwillig beïnvloeden van de uitslag van wedstrijden.

Ongebruikelijke transacties melden

Alle instellingen die zich aan de Wwft moeten houden, waaronder online casino’s, moeten daarom alle transacties melden die er verdacht uitzien. Maar geen van de online casino’s hield zich aan die eis. Dat blijkt uit eigen onderzoek van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). De transacties horen gemeld te worden aan een speciale unit van de overheid, de FIU. Lang niet alle verdachte transacties worden daar gemeld. Zo waren er klanten die meer dan 15.000 euro in 24 uur wisten in te zetten. Dat terwijl er bij de legale online casino’s geen alarmbellen afgingen en er verder geen onderzoek naar werd gedaan.

Andere verdachte transacties werden soms wel gemeld, maar lang niet op tijd. De eis is namelijk dat alle financiële instellingen binnen twee weken een verdachte transactie gemeld moeten hebben. Maar in de praktijk duurde het bij de casino’s veel langer, waardoor zij zich niet aan de wet hielden.

Meer misstanden bij legale online casino’s

Er zijn meer misstanden met betrekking tot het naleven van de Wwft bij online casino’s. Zo moeten casino’s verplicht stortingen die verdacht lijken controleren. Bij het inschrijven moet de storter zijn inkomen opgeven. Als blijkt dat hij veel meer geld uitgeeft dan zijn inkomen toelaat, is het legale online casino verplicht om uit te zoeken waar het geld vandaan komt. Doorgaans ligt de grens bij ongeveer 2500 euro in de maand. Maar veel casino’s namen de hoge transacties wel in ontvangst, maar deden niets.

Daarom besloot de toezichthouder om alle online casino’s te waarschuwen dat zij zich beter moeten houden aan de Wwft. In principe mag de Ksa ook een vervolgonderzoek instellen als er een vermoeden is dat de gokaanbieders zich nog steeds niet houden aan de wet. Daarna kunnen online casino’s ook sancties krijgen, zoals bijvoorbeeld een boete.

Onderzoek naar twee casino’s

Volgens de Kansspelautoriteit maakten twee online casino’s het zo bont, dat er nader onderzoek nodig was. Maar wat de casino’s precies (niet) gedaan hebben, is niet duidelijk. Bovendien wil de toezichthouder ook niet zeggen om welke aanbieders het gaat.