Ksa: ‘Zorgplicht online casino’s moet scherper’

Kansspelautoriteit

08-09-2022 – Online casino’s zouden meer moeten doen aan hun zorgplicht. Dat stelt de voorzitter van de Kansspelautoriteit (Ksa), René Jansen. De Ksa is in Nederland de toezichthouder op de online gokmarkt en verstrekt eveneens de vergunning aan kansspelaanbieders. Met name de online kansspelaanbieders zouden hun zorgplicht beter moeten naleven, zo stelt de voorzitter. Daarom pleit hij voor het aanscherpen van de zorgplicht die de aanbieders hebben. Dat zei de voorzitter tijdens een congres in Oslo, waarbij de gokmarkt centraal staat. Volgens de voorzitter wordt het tijd om gokgedrag en gokuitgaven verder aan banden te leggen.

Eén lijn in zorgplicht online gokken

Alle online casino aanbieders hebben te maken met een zorgplicht. Dat betekent dat ze ervoor moeten zorgen dat spelers die een gokje wagen bij een kansspelaanbieder, zoveel mogelijk verantwoord moeten kunnen gokken. Op die manier is het mogelijk om eventuele gokverslavingen te voorkomen. Maar het blijkt dat doordat er geen dwingende verplichtingen zijn over hoe de zorgplicht er precies uit moet zien, de aanbieders er verschillend mee omgaan. René Jansen van de Ksa wil daarom dat er een uitgebreidere en scherpere zorgplicht komt voor de aanbieders.

Momenteel proberen de online aanbieders hun zorgplicht na te komen door een limiet in te stellen. Zo kunnen online spelers niet meer uitgeven aan online gokken dan een van tevoren vastgesteld bedrag per dag. Maar daarbij blijkt dat de vrijheid die spelers hebben om de limiet te verhogen nogal uiteenloopt. Niet alle aanbieders gaan even streng met hun zorgplicht om, zo stelt Jansen. De Ksa waarschuwt in een recent gepubliceerd nieuwsbericht dat alleen een limiet instellen onvoldoende is om de zorgplicht na te leven. Volgens de toezichthouder wordt er te gemakkelijk mee omgegaan en wachten casino’s steeds vaker af totdat een speler zijn limiet heeft bereikt.

‘Scherpere zorgplicht’

De voorzitter van de Kansspelautoriteit stelt dat het tijd wordt dat de zorgplicht scherper wordt ingesteld. Daarvoor verwees hij naar een onderzoek dat de Ksa uitvoerde in 21 landen. De autoriteit keek naar hoe de geldende speellimieten en de zorgplicht in andere landen zijn vormgegeven. Daarbij blijkt dat sommige landen veel serieuzer zijn in het beschermen van spelers. De Ksa denkt bij het uitbreiden van de zorgplicht onder meer aan het invoeren van maximale storingslimieten. Verder moeten casino’s bij het vermoeden van een gokverslaving in de toekomst mogelijk eerder het gesprek aangaan met problematische spelers.

Momenteel mogen online casino’s zelf nog bepalen of zij de speler een limiet opleggen, of dat de speler zelf mag bepalen hoeveel hij per dag wil inzetten. Jansen wil toe naar een vast limiet per dag voor alle online casino’s. Hij stelt dat het te betwijfelen valt of de huidige zorgplicht van online kansspelaanbieders wel voldoende is om ‘bescherming en veiligheid te bieden aan spelers.’ Hij stelt dat ‘het gedrag van kansspelaanbieders vaak nog ter wensen overlaat.’ De voorzitter stelt dat dat geen overbodige luxe is. Wel zegt Jansen erbij dat de uiteindelijke beslissing over een strengere zorgplicht ligt bij de politiek en niet bij de Ksa.

Stortingslimieten in het buitenland

Het idee van het invoeren van maximale stortingslimieten in het kader van een zorgplicht is niet nieuw. In België mag vanaf 20 oktober maximaal 200 euro per dag worden ingelegd. Onder bepaalde voorwaarden kan de limiet omhoog. In Oostenrijk en Spanje gelden al stortingslimieten. Die gelden niet per dag, maar per week. Spelers kunnen daar niet meer inzetten dan tussen de 800 en 1500 euro. In Scandinavische landen zoals Zweden en Noorwegen wordt niet gekeken naar de stortingen, maar naar het bedrag dat spelers verloren hebben. Mogelijk zou zo’n invulling van de zorgplicht in de toekomst ook in Nederland kunnen worden ingevoerd.