Minister Weerwind heeft verplichte speellimiet aangekondigd

Tweedekamer

02-06-2023 – Minister Weerwind heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er een verplichte speellimiet komt om spelers te beschermen, vergelijkbaar met de limieten in België. De hoogte van deze limiet is nog niet bekend.

Ondertussen bekijkt de minister de ontwikkelingen in de online kansspelmarkt, waarbij de kanalisatie volgens verwachting verloopt maar er aandacht nodig is voor consumentenbescherming en de preventie van kansspelverslaving.

De minister richt zich daarom op de groep jongvolwassenen en zal maatregelen treffen om kansspelverslaving te voorkomen en te behandelen. Er worden vier subdoelen opgesteld, om de spelers te informeren, gepaste interventies en zorg aan te bieden en kennis te delen over preventie van kansspelverslaving.

Een werkagenda over preventiebeleid wordt in het vierde kwartaal van dit jaar gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Enkele maatregelen omvatten bewustwordingscampagnes op mbo-scholen en bij mensen met schuldenproblemen door kansspelen, en vroeg-signalering van verslavingsproblematiek bij eerstelijnsprofessionals.

Een verplichte speellimiet zit eraan te komen

Een verplichte speellimiet zit eraan te komen, aldus de voorzitter van de branchevereniging NOGA. Hoewel het plan iets later uitgevoerd zal worden dan aanvankelijk gedacht, ligt het er wel. Om dit te realiseren, zijn er twee onderzoeken gaande: een naar nudging bij het instellen van speellimieten, en een naar de invulling van de zogeheten zorgplicht.

Deze onderzoeken moeten leiden tot meer verdieping en uitbesteding. Meer maatregelen zijn namelijk nodig om de gewenste effecten te bereiken. Zo worden mogelijk gedragsinterventies uit nudging-onderzoek toegevoegd en maatregelen tijdens het spelen. Hierbij valt te denken aan een pop-up met een reality-check en wekelijks of maandelijks een overzicht van speelgedrag.

Hoewel stilgestaan wordt bij een vooraf vastgestelde bovengrens voor elke speler zoals in België, is het nog niet duidelijk hoe hoog deze bovengrens zal zijn. Er bestaat daarnaast een groot verschil van mening tussen experts over de hoogte van de bovengrens.

Het is daarom belangrijk te waken voor een grens die spelers naar het illegale circuit drijft, aangezien sommige spelers zelfs dan hun grenzen zullen overschrijden.

Gerichte campagne om meer probleemspelers te bereiken

De minister van Justitie en Veiligheid heeft in de brief ook aandacht besteed aan Cruks, het uitsluitingsregister voor gokverslaafden. Momenteel zijn er al meer dan 41.000 mensen in Cruks geregistreerd en er komt binnenkort een gerichte campagne om nog meer probleemspelers te bereiken.

In de afgelopen periode is de benaming voor een inschrijving in Cruks veranderd van “speelpauze” naar “gokstop” om de lading beter te dekken. Dit is doorgevoerd op de websites van de Kansspelautoriteit en Cruks met de introductie van Cruks 2.0.

Tot slot laat de minister weten interesse te hebben in het idee van een “nazorggesprek” dat door CEO Petra de Ruiter van Holland Casino is voorgesteld. Hierbij zou het casino een melding krijgen wanneer een speler na een gokstop voor het eerst weer wil spelen. Dit idee zal echter nog verder onderzocht moeten worden om te zien of het mogelijk is om anonimiteit te behouden voor geregistreerde spelers in Cruks.