Minister Weerwind werkt aan reclameverbod online casino’s

Tweedekamer

14-03-2022 – Er komt een reclameverbod voor online casino’s. Dat meldt reclamevakblad Adformatie deze week. De minister die daar over gaat, Franc Weerwind, zal in een brief van de Tweede Kamer aankondigen dat hij werkt aan een verbod op alle reclame voor kansspelen. Dat schrijft het blad bij monde van Michel van der Voort, de directeur van Screenforce. Screenforce is een organisatie waar verkopers van televisiereclames hun reclames aan kunnen bieden. Het zal wel even duren totdat de minister de wet klaar heeft. Mogelijk kan deze pas over twee jaar ingaan.

Golf aan reclames

De legalisatie van de online gokmarkt was in oktober 2021. Sindsdien zijn er op de Nederlandse televisie veel reclames te zien voor online casino’s. Dat leidde niet alleen tot negatieve aandacht in de media, maar ook tot boze Kamerleden die zich ergerden aan de grote golf reclames die nu op televisie te zien zijn. De Kamer uitte zijn zorgen bij de toenmalig minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker. Destijds gaf deze minister aan dat hij het te vroeg vond voor een reclameverbod. Een dag later stemde de Tweede Kamer voor een motie dat er toch een reclameverbod moet worden ingesteld. Zo ver wilde Dekker niet gaan; hij wilde eerst een onderzoek.

Maar de nieuwe minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, gaat een stuk verder dan Dekker. Toen Weerwind de ministerspost in handen kreeg, was één van de eerste vragen die hij kreeg hoe hij aankijkt tegen een reclameverbod voor online casino’s. De minister maakte toen bekend zo’n verbod te overwegen. Het aantal reclames op televisie voor online casino’s halveerde toen. Toch kwam er een debat waarin Weerwind zich moest verantwoorden. De kogel is nu dan ook door de kerk; er komt een reclameverbod. Maar het zal wel even duren totdat dat verbod ook daadwerkelijk ingaat.

Reclameverbod

Minister Weerwind had in het interpellatiedebat al aan de Tweede Kamer beloofd dat hij voor april zou komen met een oplossing voor het flinke aantal reclames voor online casino’s op televisie. Hij zou de Kamer informeren over welke stappen hij wil nemen. De brief aan de Tweede Kamer is nog niet verstuurd, maar het reclamevakblad Adformatie weet nu al wat de inhoud van de brief zal worden. De minister zou voornemens zijn om een reclameverbod middels de wet in te stellen.

De informatie lijkt onder meer afkomstig van Michel van der Voort, de directeur van het bedrijf Screenforce. Dat bedrijf verkoopt tv-reclames en bemiddelt tussen verkopers en de televisiezenders. Zo regelt het bedrijf onder meer reclames voor de STER, ORN, AdAlliance en Talpa. Volgens Van der Voort is al zeker dat de minister van plan is een reclameverbod in te gaan stellen.

Morren over reclame

Van der Voort laat bij de reclamevakgids optekenen dat hij niet blij is met het voornemen om de reclames te gaan verbieden. Hij wijst erop dat de liberalisering van de online gokmarkt slechts een paar maanden oud is en dat het wel erg vroeg is om “nu al te gaan morren over reclame.”

De info van Van der Voort is zeer waarschijnlijk correct. De minister had de afgelopen weken al vaker overleg met onder meer de STER, RTL en Talpa over het voornemen om de reclames te gaan gebieden. De bedrijven gaven aan tegen zo’n verbod te zijn en spraken hun zorgen uit. Minister Weerwind kon niet op andere gedachten gebracht worden en blijft vasthouden aan het verbod.

Nog twee jaar reclames

Erg snel hoeven we het verbod van de nieuwe minister niet te verwachten. Een reclameverbod is een schending van het grondrecht en gaat in tegen de vrije meningsuiting en andere regels die Europees geregeld zijn. Daarom moet de minister een grondige juridische onderbouwing voor de nieuwe wetgeving schrijven. Het schrijven van zo’n onderbouwing kan wel anderhalf jaar duren. Daarna moet de wetgeving nog worden aangenomen. Dat betekent dat er tenminste twee jaar aan de wet gewerkt wordt, totdat deze kan worden ingevoerd.

De bedrijven proberen de minister toch in te laten zien dat reclame voor online casino’s toegestaan moet blijven, onder meer door een Reclamecode Online Kansspelen in te voeren.