VriendenLoterij berispt door Reclame Code Comissie

VriendenLoterij

02-04-2023 – De Reclame Code Commissie (RCC) heeft actie ondernomen tegen de VriendenLoterij na een klacht over een advertentie die op de app van NU.nl was geplaatst en die verkeerde informatie bevatte. Dit is de tweede berisping binnen drie jaar voor soortgelijke misstappen van deze specifieke loterijorganisatie – wat leidt tot een verslechterde reputatie bij zowel toezichthouders als consumenten.

De reclametekst was als volgt:

Advertentie VriendenLoterij

Bovenstaand de berispte reclame van de Vriendenloterij

De klager beweert dat de advertentie misleidend is, aangezien zij een gegarandeerd bedrag impliceert, maar geen aftrek voor kansspelbelasting vermeldt. Deze discrepantie zou ertoe kunnen leiden dat klanten een andere prijs ontvangen dan wat oorspronkelijk was vermeld.

VriendenLoterij al eerder berispt door de Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft onlangs de VriendenLoterij aangeklaagd wegens misleidende reclamepraktijken. Dit is geen nieuwe beschuldiging; de commissie maakte soortgelijke claims in 2016 nadat spelers werd beloofd 25.000 euro te winnen zonder te vermelden dat ze kansspelbelasting zouden moeten betalen over hun gewonnen bedrag. Met andere woorden, deze loterijadvertentie gaf geen duidelijkheid over hoeveel geld er daadwerkelijk te winnen was. De advertentie liet consumenten geloven dat ze meer konden ontvangen dan wat er uiteindelijk op hun rekening zal staan.

De rekeningsom met kansspelbelasting

Spelers die deelnemen aan de Vriendenloterij-actie zullen wellicht verrast zijn dat voor prijzen van meer dan €500 29,5% kansspelbelasting wordt ingehouden op hun winsten. Als iemand bijvoorbeeld €100.000 als geadverteerd prijsbedrag mee naar huis zou nemen en in plaats daarvan slechts ongeveer 71.000 ontvangt als gevolg van belastingheffing – zou dit in strijd zijn met de artikelen 7 en 3 van respectievelijk de Nationale Reclame Code (NRC) en de Reclame Code voor Kansspelen. De Reclame Code Commissie (RCC) eist onmiddellijke stopzetting van de specifieke reclame.

In september 2022 heeft de RCC een klacht tegen een advertentie van Vriendenloterij gegrond verklaard. De misleidende e-mail van de loterij bleek te onduidelijk en bevatte onwaarheden die in strijd waren met de regelgeving. Hierdoor kozen ze de kant van de klager en stelden ze een voorbeeld voor andere organisaties over oneerlijke marketingpraktijken.

Over de VriendenLoterij

De Vriendenloterij, opgericht door de Vereniging Humanitas in 1989, is een loterij aangeboden door Novamedia Gaming BV met een belangrijk maatschappelijk doel. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan zinvolle projecten in Nederland. Deze loterij heeft bovendien een licentie van de Kansspelautoriteit (KSA) voor online casino-activiteiten. Om niet nader genoemde redenen zijn deze diensten echter nog niet gerealiseerd.