Zelfregulerende maatregelen doen weinig in beteugelen gokreclames

Tweedekamer

06-04-2023 – Franc Weerwind verklaarde in antwoord op Kamervragen over gokreclames dat zelfregulerende maatregelen weinig doen in het beteugelen van de reclame. Verder bevestigde hij het verbod op ongerichte reclame per 1 juli 2023.

Minister Franc Weerwind heeft zijn toezegging gedaan dat het verbod op ongerichte gokreclame voor juli 2023 ingevoerd wordt. Van de politieke partijen SP, PvdA en ChristenUnie kreeg de minister een aantal vragen aan de hand van het recente NOS artikel over de stijgende uitgavencijfers van gokreclames. Uit de gegevens van onderzoeksbureau Nielsen bleek echter dat de uitgaven in februari 2023 flink waren gedaald.

Uit het antwoord van Franc Weerwind blijkt dat de uitgaven voor gokreclame niet de enige belangrijke maatstaf is waarmee rekening moet worden gehouden. Het is ook van belang na te gaan hoeveel advertenties er verschijnen; informatie die de Nielsen-cijfers niet kunnen verschaffen.

Zelfregulering gokbedrijven

Ondanks de zelfregulering van de sector blijven de parlementsleden bezorgd over de langdurige vertoning van ongerichte reclame. Door vertragingen bij de tenuitvoerlegging zijn de ingangsdata herhaaldelijk uitgesteld omdat niet alle aanbieders aan deze maatregelen gebonden zijn. Vooral vanwege het feit dat zij niet betrokken zijn bij relevante brancheorganisaties zoals VNLOK (Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders) of NOGA (Nederlandse Online Gambling Associatie).

Minister Weerwind merkte op dat zelfregulering een beperkt effect heeft op het beteugelen van gokreclame. Dit werd duidelijk tijdens het wereldkampioenschap voetbal voor mannen, waar brancheorganisaties werd gevraagd de uitgaven te matigen. Ondanks dit pleidooi voor matiging leverden november 2022 en december 2022 recorduitgaven aan reclame op. Dit toont aan hoe sommige aanbieders doorgaan met buitenreclame en met adverteren op televisieplatforms tussen 21.00 en 22.00 uur.

Bezorgdheid over hoeveelheid reclame Toto en Holland Casino

De staatssecretaris van Financiën heeft zijn bezorgdheid geuit over de mate waarin Toto (Nederlandse Loterij) en Holland Casino Online in 2022 reclame maakten. Hij erkent dat beide bedrijven een voorbeeldfunctie moeten vervullen. Echter is ook een zekere mate van marketingactiviteit nodig om de doelstellingen voor kanalisatie te halen. Weerwind wijst ook op de noodzaak om mensen die willen deelnemen aan kansspelen naar legale online casino’s te leiden.

Kwetsbare groepen beschermen

Minister Weerwind pleit voor een weloverwogen aanpak om kwetsbare groepen te beschermen door middel van gerichte reclamevoorschriften, in plaats van een absoluut verbod. Hij noemt het voorbeeld van Italië van wat er gebeurt als dergelijke beperkingen te streng zijn – en de gevaren die verbonden zijn aan illegale aanbieders van kansspelen waarop de overheid geen toezicht houdt.

De ministeriële voorkeur is verschoven naar een verbod op ongerichte reclame, nu het advies van de Raad van State wordt doorgenomen. Het moet ook helderder worden wat er van gokbedrijven wordt verwacht op het gebied van digitale reclame. Dit belangrijke detail ontbrak volgens de Raad van State in het eerste ontwerp van de wetgeving.